torsdag, maj 30, 2013

Permis och flytt till särskilt boende Solsäter i Tösse

2 maj fick jag permission för att se på boende som kommunen erbjöd mig. Ett rum på 36m2 kände jag att jag inte kunde lämna. Bestämde mig för att inte åka tillbaka till avd 70 och blev utskriven via telefon. För att klara mig de första veckorna fick jag låna ett bord och min älskade son körde vissa vitala saker från gamla lägenheten i Åmål. Nu är smekmånaden över och jag har förstått att de dementa som bor på samma avdelning som jag kan vara väldigt stökiga. Närmaste grannen, en liten men urstark tant försöker ta sig in i min lägenhet och för ett himla liv när hon rycker i handtaget. Det stressar mig och jag får känning av samma panik som jag hade i gamla bostaden. Chefen här föreslår att jag ska ha ett draperi på min sida av dörren, vi får prova....

Inga kommentarer: