fredag, juni 01, 2007

Ekologisk textil säljs i Sverige av

t ex Medsols. Jag värnar om kommande generationers möjlighet att leva här på jorden. Därför stöttar jag gärna ekologiska produkter.

Inga kommentarer: