fredag, juni 01, 2007

Ekologisk textil inklusive garner säljs i Sverige av

t ex Sonjas Textilatelje. Jag värnar om kommande generationers möjlighet att leva här på jorden. Därför stöttar jag gärna ekologiska produkter.

Inga kommentarer: