måndag, juli 24, 2006

Undvik spiraler! (Avoid spirals!)

Chenille- och bandgarner kan bilda spiraler. Marianne i Pargas, Finland http://www.ekebo.fi/svenska/stickat.html har ett enkelt och effektivt sätt att motverka eländet. Ta en skokartong el.dyl. gör små hål i kartongens motsatta sidor stick en jumpersticka genom hålen och lägg ett nystan mitt i. Stickan ska gå mitt i nystanet i längdled. Nystanet snurrar då du tar garn, så att chenillegarnet inte "ormar" sej. Fungerar också för bandgarn. Eller också stickar man med ett vanligt garn till. Chenille- and tape yarns can form spirals. Marianne, Pargas, Finnland http://www.ekebo.fi/english/knitwear.html has a simple and good way how to stop them making the knitters life hard. Use a shoe box or similar make small holes in opposite ends of the box put a knitting needle through the holes with the yarn in the middle. The needle must be passing lengthwise through the yarn ball´s centre. Then the ball will rotate while you are knitting and the chenille will not form "little worms". This also works with tape yarns. Alternatively, you can knit a normal yarn together with chenille- and tape yarn.

1 kommentar: