söndag, juni 09, 2013

Filtruta nr 2 - Blanket part 2


I am knitting ¨cause I try to cope with the others that live here at this home for senile persons. The others are more or less near death in their own fashion. Before I ended up here I was scared to end up like my mother: she was in bed for 2-3 years before she died weighing only 25 kgs. Now I have got new scary versions of how dementia destroys human beings. There is anxiety in every stitch I make.

Jag stickar för att försöka härda ut bland dementa som är nära döden. Innan jag hamnade här var jag rädd att hamna i mors situation: hon låg i 2-3 år innan hon dog 25 kg lätt. Nu har jag fått nya skräckversioner av hur demens förstör människor.  Det är en hel del ångest i varje maska jag stickar.


Inga kommentarer: