fredag, december 11, 2009

FO Babyhätta Baby Bonnet

Titta inte på dockans ansikte! Vill visa hur mysig framkanten blir när den får rulla sig Don´t look at the doll´s face! Wish to show how cosy the front edge becomes when it is rolled. Nacken är fin också, men det syns dåligt. The neck is also nice, but it is hard to see.

Inga kommentarer: